Magyar Orpington
és Nagytestű Baromfi Tenyésztők
Fajtaklubja
     

Díszbaromfik Fajtaleírásai!

A klub tagjai által tenyésztett szárnyasok fajtaleírásai!

Orpington

Származás: Anglia

Tenyészcél: Sokoldalú gazdasági tyúk, tojás és húshozamban kimondottan jól hasznosítható.
Gyorsan fejlődő és nagy testű, első évben 160 db, második évben
130 db 53 grammos sárga színű tenyésztojást rak.

Összbenyomás: Egy erős megjelenésű, nagy termetű, kockaformát mutató alak,
miszerint a testmagassága, testszélessége valamint a hossza megközelítőleg egyforma.
Erősen fejlődött tömör, dús, de nem túl puha tollazat.
Rendkívül nyugodt természetű, szelíd baromfi fajta.

Kakas: Nagyméretű, masszív és mély. Összességében egy kockát képez.
Hiba: vékony testfelépítés, cochin testforma

Nyak: Közepesen hosszú, erős, függő tollazattal gazdagon borítva, enyhén hajlított.

Hát: Széles és erősen fejlett vállak, amelyek a nyaki függőtollazattól igen röviden
a farok ívébe megy át, amelyet a gazdag tollazatú nyereg takar.
A nyak – hát - farok egy egyenletes ívű görbületi vonal.
Hiba: púppárna

Vállak: Erős, fejlett, széles.

Szárnyak: Kicsi, zárt, szorosan testhez simuló.

Nyereg: Dús tollazatú, a farok felé szélesedik, fokozatosan felfelé tart.

Farok: Rövid és a gazdag nyeregtollazat megszélesíti.
A kormánytollakat a széles sarlótollak teljesen takarják.
A farokvég felé fokozatosan vékonyodik.
A farok legmagasabb pontja a szemmel azonos magasságban van.
Hiba: hosszú, csúcsban végződő és nyitott farok tollazat, valamint a cochin farok.

Mell: Mély, széles és különösen jól fejlett. Hiba: magas és lapos mell.

Has: Széles, telt, mély és gazdag tollazatú.

Fej: Kicsi, jól kerekített.

Arc: Piros, finom szövetű.

Taréj: Egyszerű, felálló, alacsony, 4 - 5 fogazatú, nem túl széles fűrésztaréj,
a tarkó vonalát lágyan követő taréjzászlókkal.
Hiba: Elágazott tarajvég vagy túl nagy taraj.

Toroklebeny: Közepes nagyságú, kerek

Fül: Vörös, középhosszú

Szemek: A színek a színváltozatokhoz alkalmazkodnak.
Narancssárgától a feketéig mindig a szín és rajzolat határozza meg pontosan.

Csőr: Erős, lágy ívelésű, könnyedén hajlított.

Lábak: Erős, középhosszú, tollatlan, színe tollazathoz igazodó.

Ujjak: Középhosszú, tollazat nélküliek.

Combok: Húsosak, pehely gazdag, tollazattal gazdagon borított.
Hiba: magas állású és vékony combok.

Tömeg: 4 - 4,5 kg

Gyűrűméret: kakas: 22 - tojó: 20

  

 

Brahma

Származás: A hazája India Assam tartományában valószínűleg a Brahmaputra folyó mellett lelhető, amelyről a nevét kapta. Az első világos Brahma 1852-ben érkezett Angliába. 1853-ban érkeznek a sötét színű Brahmák Amerikából Angliába. Az első Brahmák Németországba a 19. század ötvenes éveiben érkeznek Geisse amerikai konzulon keresztül Philadelphiából Nürnbergbe.

Tenyészcél: Első évben 140db tojáshozam, második évben 100db.
Tojáshéjszín: sárgásbarna, sárgásvörös.
Tenyész tojás legkevesebb 53g tömegű.

Fejforma: Kicsi, széles, erősen domború, a szem fölött előugró széles boltozatban, jól és jelentősen a nyakszirtben végződve.

Csőr: Rövid, erős, sárga, azonban gyakran sötét színű a kezdete és a csúcsa (kék és fekete).

Szemek: Mélyen fekvő, jelentősen előreugró narancsvörös és szem barna.

Taréj: Borsótaréj, kicsi, szilárdan felülő, háromsoros és koronák nélkül, nincs kifejlődve.
Nagy hiba: Különböző a borsótaréjtól

Fülcimpa: Hosszúkás, finom szövetű és vörös.
Nagy hiba: fehér fülcimpa.

Áll lebeny: Kicsi, jól kerekített és finom szövetű, mint egy degeszre evett állati pocak.

Arc: Kevésbé vagy egyáltalán nincs tollazata, vörös színű.

Nyak: Közepesen hosszú a fej hátsó részétől a törzsig kissé ívelt és tollal gazdagon borított, kissé hátraszegve tartja.

Begy és mellrész: Széles, telt és kerek.
Nagy hiba: keskeny mell.

Törzsrész: Széles, mély, rejtett, vízszintesen tartja.
Nagy hiba: nem megfelelő nagyság.

Has (mell alsó rész): Széles és telt, gazdagon borítva tollal.

Hát: A nagyon széles és jól gömbölyített váll folytatásaként, tollal gazdagon borított nyeregrész következik, amely enyhén lejt, a felső sarló felső íve képezi a legmagasabb pontot, amely egy kiszélesedett farok csúcsa is egyben, valamint a hát-farok törés mentesen ívelt vonal legmagasabb része.

Szárnyak: Rövidek, azonban erősek.

Farok: Rövid, valamivel hosszabb a Cochin farkánál, jól kialakult sarlók záródnak egymásra.

Combok: Közepesnél hosszabb, teljesen borítva tollal, egész finom pehelyszerű zászlókkal.

Lábak: A középső és külső oldalsó rész lábtollazattal erősen fedett, erős csontozatú telt sárga lábak, jó tollazattal. A színek a fő színekkel függnek össze.
Nagy hiba: Rövid lábak és hiányzó lábtollazat.

Egyéb tulajdonságok: A tyúk alacsonyabb állású a kakasnál, rövidebb nyakkal és mélyebben hordott mellel, amely jobban kinyomott és zártabb, a tollrészletek a nyergen a comb mögött jobban kidomborodik, mint a kakasnál, a hát-farok vonalának a legmagasabb része itt a vezértoll, azonban Chochin- far nélkül.
Nagy hiba: Chochin far.

Tömeg: 3 - 4,5 kg

Gyűrűméret: kakas: 27 - tojó: 24

  

 

Cochin

Származás: A Cochin Kínából származik, de keletkezésének pontos története nem tisztázott.
A Cochin mai formájának kitenyésztéséhez sokkal inkább az 1847-ben Shanghai-ból származó,
bőséges láb- és testtollazatú példányok szolgálhattak alapul.

Tenyészcél: A közepes évi tojáshozama és a húshozama mellett szemet gyönyörködtető
értékkel is bír. Tenyésztők egy problémamentes felnevelésről számolnak be,
a csibék rátermettek, izgágák. Éves tojáshozama 120 db.

Fej: A fej a testhez képest aránylag kicsi, egyszerű taraj ékesíti.

Csőr: Rövid, erős.

Szemek: Vöröses barna színűek.

Taréj: Egyszerű, felálló, alacsony.

Füllebenyek: Pirosak, finom szövetű.

Arc: Piros, finom szövetű.

Has: Széles, telt és gazdag tollazatú

Hát: Széles és erősen fejlett.

Szárnyak: Kicsi, zárt és testhez simuló.

Lábak: Erős, középhosszú, sűrű tolazattal.

Nyak: Közepesen hoszzú, erős.

Mell: Mély, széles és különösen jól fejlett.

Combok: Húsosak, pehely tolazattal gazdagon borítottak.

Színváltozatok: Fekete, fehér, kék, sárga, kendermagos, babos, fogoly, stb...

Egyéb tulajdonságok: Nagy testű, nyugodt fajtáról van szó. Mivel nem repülnek,
elegendő akár egy bő fél méteres kerítés ahhoz, hogy a területükön maradjanak.
Mivel súlyos fajtáról van szó, nem repülnek.

Tömeg: 3,5 - 5 kg

Gyűrűméret: kakas: 27 - tojó: 24

  

  

© 2009-2010 Magyar Orpington és Nagytestű Baromfi tenyésztők Fajtaklubja
Minden jog fenntartva